Om mig

Vikttabell

Ålder Vikt
3.3 månader 2.81 kg
2.3 månader 2.09 kg
2.2 månader 2.00 kg
1.9 månader 1.77 kg
1.2 månader 1.18 kg

Kelce's vikthistorik