Om mig

  • Storpudel
  • Honhund
  • 7.65 kg
  • 20 kg
  • 12 månader
  • 12/02/2023
  • Vägd 6x gånger

Vikttabell

Ålder Vikt
3 månader 7.65 kg
2.7 månader 6.25 kg
2.5 månader 5.50 kg
2.4 månader 4.80 kg
2.1 månader 4.25 kg
2 månader 4.00 kg

Paula's vikthistorik